Predstavljamo vam kompaniju EUROPART


EUROPART – već 75 godina uspješno aktivni na tržištu nabavke i proizvodnje rezervnih dijelova za vozila – danas predstavlja vodećeg partnera u Evropi za snabdijevanje radionica za namijenska vozila, kao i za snabdijevanje voznih parkova koji uključuju kamione, prikolice, kombi vozila i autobuse. Saznajte više o sistemu vrijednosti kompanije EUROPART, kojim se vodimo u našem svakodnevnom radu, o dostojanstvenom postupanju sa poslovnim partnerima, zaposlenima i okruženjem, kao i o visokom stepenu fleksibilnosti i dinamike naše kompanije. Sa našim partnerima i investitorima Tritonom i Paragonom podstičemo naš razvoj. 

300 prodajnih mesta, 400.000 delova, globalno upravljanje kvalitetom Evropska mreža sa 300 prodajnih mesta u 28 zemalja, brza i pouzdana usluga dostave i sveobuhvatan asortiman proizvoda sa više od 400.000 dijelova su već dovoljno ubijedljivi argumenti. Osim toga, klijenti kompanije EUROPART imaju koristi od kvalitetnih proizvoda našeg brenda EUROPART Premium Parts, koji obuhvata 7.000 raspoloživih dijelova, zatim od upravljanja kvalitetom kompanije EUROPART, globalne nabavke dijelova i opreme sa sertifikacijom lokalnog dobavljača, kao i od naše bliske i dugogodišnje saradnje sa brojnim poznatim proizvođačima. U naše glavne klijente ne spadaju samo evropski i nacionalni „Key Account“ klijenti iz oblasti proizvodnje dijelova za kamione, prikolice i autobuse ili njihove nabavke, već i špediteri koji sami vrše popravke, nezavisne radionice i ovlašćeni serviseri. Osim toga, kompanija EUROPART rezervnim dijelovima i priborom za namijenska vozila svih kategorija snabdijeva i proizvođače vozila, javna preduzeća i kurirske službe.