• img

BH EUROPART dio brzorastućih kompanija u Bosni i Hercegovini


Prema analizi i statistici koju su provele POSLOVNE NOVINE d.o.o. u saradnji sa LRC BIS d.o.o.  okviru projekta "Brzorasuće kompanije u Bosni i Hercegovini i regiji" sa ciljem indentifikacije promjena na tržištu, uočavanje realnih tržišnih potencijala i predstavljanje kompanija čiji su poslovni procesi u savršenom skladu, a samim tim i budućnost za ekonomski razvoj BIH BH Europart je svrstan među 659 brzorastućih kompanijama.